5

Timer

10

Foredragsholdere

600

Seter

Gode foredragsholdere, konferansier og underholdning. 10/10. 

“ Dette er Sørlandets store arena! 

Spørsmål ang. påmelding - ruth.stubberud@ks.no
Produsent for Agderkonferansen - dag@dagtynes.no

Kontakt oss

2019 © Agderkonferansen | Design av Innoventi

Sørlandet – nærmest resten av verden

Tirsdag 22. januar kl 0900-1400, Kilden, Kristiansand

Vi trenger flere jobber og flere som jobber. 
Det er verdien av vår felles innsats i arbeidslivet som skaper grunnlaget for vekst og velferd. 
Hvordan lykkes vi med å skape nye arbeidsplasser og øke yrkesdeltakelsen?

 

MELD DEG PÅETTERSEMINAR

Arrangører

Sponsor

Du møter blant andre:

Hans Christian Gabrielsen
LO-leder

Øystein Dørum
sjeføkonom i NHO

Sigrun Vågeng
direktør i NAV

Steinar J. Olsen
adm. direktør i Stormberg

TILBAKEMELDINGER:

Foredragsholdere

Du møter blant andre:

Program

Program

09:00

KONFERANSEN STARTER

Statsminister Erna Solberg

«Norsk næringsliv må være konkurransedyktig i en tid hvor klimapolitikken skjerpes over hele verden»

Jens Ulltveit-Moe

«Vi står foran en grønt skifte, enten vi vil eller ikke. Vinnerne blir de som raskt anerkjenner behovet for omstilling, ser mulighetene og handler deretter»

Tom Nysted, Agder Energi

«Digitaliseringen og andre teknologiske fremskritt vil bidra til mer effektive funksjoner, til grenseløst samarbeid, til rask utveksling av kunnskap mellom ulike kompetansemiljøer, til store muligheter i markedene og til nye, spennende arbeidsplasser»

«Det er en bred vilje i bransjen til å ta fatt i de utfordringene vi står foran. Et gledelig utviklingstrekk jeg legger merke til er visjonære kommuner, som legger til rette for en bærekraftig utvikling og spiller ball med byggenæringen»

Sissel Leire, Kruse-Smith

Frode Alfheim

«Norske olje- og gasselskaper og leverandørbedrifter har kompetanse, teknologi og driftsformer som både gir lave utslipp i Norge og som bidrar til utslippskutt andre steder ved at våre lavutslipps- og energieffektive løsninger tas i bruk internasjonalt»

10:30

PAUSE MED FORFRISKNINGER

Lars Petter Maltby

«Norsk industri og norsk næringsliv skal være i front når det gjelder utvikling og bruk av klimavennlige løsninger og teknologier»

Marianne Marthinsen

«Norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter. Samtidig skal klimagassutslippene reduseres til null»

12:15

LUNSJ

Kristin Skogen Lund, NHO

«Vi må koble økonomisk vekst med tiltak for å nå lavutslippssamfunnet. Det er bare da vi sammen kan finne løsninger som kan kutte nok i CO2-utslippene»

Peder Nærbø

Øyvind Nilsen

Torstein Thorsen Ekern

Gunstein Skomedal

«Det går en grønn tråd fra Sam Eyde til Elkem Solar. Det handler om hvordan vi som region har evnet å ta i bruk naturressurser på en bærekraftig måte, foredlet og skapt verdier. Vi kan gjøre enda mer av dette fremover!»

Tine Sundtoft hadde som norsk klima- og miljøminister en sentral rolle i utformingen av Paris-avtalen. Men hva betyr egentlig avtalen for næringsliv og samfunnsutvikling på Agder?

Tine Sundtoft

14:00

KONFERANSEN ER SLUTT

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard har sammen med Idar Kreutzer utgjort regjeringens ekspertutvalg som har utarbeidet et forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

KL 0900 DEL 1

Arbeid trygger velferden
Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO

Vi trenger flere jobber. Og flere som jobber. Kan det løses med politikk?
Arbeidsminister Anniken Hauglie i samtale med Anne Grosvold

Slik utvikles et kompetansemiljø på Sørlandet
Direktør Elisabeth Aarsæther, NKOM

Gleden av arbeid
Direktør Lotte Fredriksen Syltevik, Mandal Hotel
Adm. direktør Svein Støle, Pareto

Jobber, folkehelse og kompetanse: Hva er egentlig levekårsutfordringene?
Assisterende fylkesrådmann Kristin Toft Andresen, ordfører Per Kristian Lunden og STA-leder Kai Steffen Østensen i samtale med Anne Grosvold

Utdeling av Kompetanseprisen


KL 1100 DEL 2

Samskapning av kunnskap
Student Christine Alveberg
Student Marthe Marie Syvertsen
Professor Bjørn-Tore Flåten, UiA

Et mer inkluderende arbeidsliv - fra ord til handling
Steinar J. Olsen, Stormberg

Om å falle utenfor - og komme tilbake
Anne Grosvold i samtale med forfatter Jan Kristoffer Dale

NAV bruker 7,5 milliarder kroner i året på ulike tiltak. Funker det?
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, NAV


KL 1245 DEL 3

Kick-off: Future Materials - katapultsenter for fremtidens materialer
Lars Petter Maltby med flere.

Tapt arbeid - tapte verdier
LO-leder Hans Chr. Gabrielsen

Hytteturen som endte i et grundereventyr!
Andreas Lindhom om oppdrettssuksessen i Flekkefjord.

Dette er Sørlandets jobb-utfordringer
Professor emeritus Victor Norman

Hva skal til for at Sørlandet lykkes med jobbskaping?
Rådmann Svein G. Skisland (Vennesla), fabrikkdirektør Jorunn Gislefoss (Elkem Solar og direktør Mona Mortensen (Repstad Anlegg) oppsummerer utfordringer og muligheter for landsdelen i samtale med Anne Grosvold.
Vekstkraft

24. januar 2017, kl. 09 - 14, Kilden, Kristiansand

MELD DEG PÅ

Pris: 1100,- inkl. lunsj


Kl 1400-1600: Gratis seminar: GRØNNE LØSNINGER FOR SMARTE BYER OG LOKALSAMFUNN

Program

Del 1: Sørlandet i verden

Verden og oss
Ole Erik Almlid, NHO
 
Hva betyr Brexit for Sørlandet?
Jan Erik Mustad, UiA
 
Den norske modellen som konkurransefortrinn
Jens Kjos-Hansen og Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare
 
"It's all about connections"
Merethe Nøsted von Zernichow, Nøsted &
 
Hvorfor Agder?
Finn Aamodt og Nora Rosenberg Grobæk, Innovasjon Norge
 
Hvorfor bryr sørlendinger seg om resten av verden?    
Tina Sødal, Strømmestiftelsen

09:00

Pause

10:30

Del 2: Opplevelser i verdensklasse

Hva betyr Arendalsuka for norsk politikk?
Harald Stanghelle
 
Under over alle under?
Gaute Ubostad om Norges første undervannsrestaurant
 
Vil du bli best er det ikke nok å bli kretsmester
Et møte med håndballfenomenet Vipers
 
Hvordan videreutvikle satsningen på Kjevik?
Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe
 
Skandinavias største strandfest? Selvfølgelig på Sørlandet!
Leif Fosselie, Palmesus

11:00

Lunsj

12:00

Del 3: Sørlandet sett utenfra

Utdeling av Kompetanseprisen
 
Adjø, solidaritet?
Yngve Hågensen
 
Look to Trøndelag?
Tore O. Sandvik


Udjus & Blågis: Live fra scenen

12:40

Slutt

14:00

Etterseminar med Sørlandets Europakontor.
Hva er det neste store målet?
Hvilken rolle kan FoU og innovasjon spille?

Agder i dag og om 10 år
– 3 idéer om hva som kan være Agders neste store prosjekt,
Anne Grete Ellingsen, GCE NODE
Geir Askvik Haugum, Business Region Kristiansand
Emma Irene Bærø og Siri Knudsen, Ungdommens fylkesting


Åpen Innovasjon – en markedsplass for innovative løsninger som sikrer regional utvikling og verdiskaping
Eirik Fosse, Norges Forskningsråd

Paneldebatt
1. Hva er det neste store målet?
2. Hvordan skape regionale økosystemer som konkurrerer i tetsjiktet og bidrar til nyskaping og verdifull vekst i regionen?
3. Hvorfor satse på åpen innovasjon? Og hvordan lykkes med åpen innovasjon?

Panel:
Anne Grete Ellingsen, GCE NODE
Geir Askvik Haugum, Business Region Kristiansand
Eirik Fosse, Norges Forskningsråd
Siri Mathiesen, NHO
Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge
Kristin Wallevik, UIA
Emma Irene Bærø og Siri Knudsen, Ungdommens fylkesting

Spørsmål fra publikum tas inn fortløpende.
Moderator: Sissel Strickert, NORCE

16.00: Slutt

14:30

Registrering

08:30