5

Timer

10

Foredragsholdere

600

Seter

Gode foredragsholdere, konferansier og underholdning. 10/10. 

“ Dette er Sørlandets store arena! 

Spørsmål ang. påmelding - ruth.stubberud@ks.no
Produsent for Agderkonferansen - dag@dagtynes.no

Kontakt oss

2017 © Agderkonferansen | Design av Innoventi

Vekstkraft

24. januar 2017, kl. 09 - 14, Kilden, Kristiansand

Takk for i år! Vi håper å se deg igjen på Agderkonferansen 2018.

 

Arrangører

Sponsor

Det grønne skiftet kan gi ny vekstkraft også for din virksomhet.

Møt visjonære foredragsholdere og ledere som får ting til å skje.

I endring ligger det muligheter. Grip dem nå!

TILBAKEMELDINGER:

Foredragsholdere

Listen over foredragsholdere oppdateres kontinuerlig.

Program

Program

09:00

KONFERANSEN STARTER

Statsminister Erna Solberg

«Norsk næringsliv må være konkurransedyktig i en tid hvor klimapolitikken skjerpes over hele verden»

Jens Ulltveit-Moe

«Vi står foran en grønt skifte, enten vi vil eller ikke. Vinnerne blir de som raskt anerkjenner behovet for omstilling, ser mulighetene og handler deretter»

Tom Nysted, Agder Energi

«Digitaliseringen og andre teknologiske fremskritt vil bidra til mer effektive funksjoner, til grenseløst samarbeid, til rask utveksling av kunnskap mellom ulike kompetansemiljøer, til store muligheter i markedene og til nye, spennende arbeidsplasser»

«Det er en bred vilje i bransjen til å ta fatt i de utfordringene vi står foran. Et gledelig utviklingstrekk jeg legger merke til er visjonære kommuner, som legger til rette for en bærekraftig utvikling og spiller ball med byggenæringen»

Sissel Leire, Kruse-Smith

Frode Alfheim

«Norske olje- og gasselskaper og leverandørbedrifter har kompetanse, teknologi og driftsformer som både gir lave utslipp i Norge og som bidrar til utslippskutt andre steder ved at våre lavutslipps- og energieffektive løsninger tas i bruk internasjonalt»

10:30

PAUSE MED FORFRISKNINGER

Lars Petter Maltby

«Norsk industri og norsk næringsliv skal være i front når det gjelder utvikling og bruk av klimavennlige løsninger og teknologier»

Marianne Marthinsen

«Norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter. Samtidig skal klimagassutslippene reduseres til null»

12:15

LUNSJ

Kristin Skogen Lund, NHO

«Vi må koble økonomisk vekst med tiltak for å nå lavutslippssamfunnet. Det er bare da vi sammen kan finne løsninger som kan kutte nok i CO2-utslippene»

Peder Nærbø

Øyvind Nilsen

Torstein Thorsen Ekern

Gunstein Skomedal

«Det går en grønn tråd fra Sam Eyde til Elkem Solar. Det handler om hvordan vi som region har evnet å ta i bruk naturressurser på en bærekraftig måte, foredlet og skapt verdier. Vi kan gjøre enda mer av dette fremover!»

Tine Sundtoft hadde som norsk klima- og miljøminister en sentral rolle i utformingen av Paris-avtalen. Men hva betyr egentlig avtalen for næringsliv og samfunnsutvikling på Agder?

Tine Sundtoft

14:00

KONFERANSEN ER SLUTT

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard har sammen med Idar Kreutzer utgjort regjeringens ekspertutvalg som har utarbeidet et forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

09:00

ÅPNINGSFILM

09:03

Velkommen
Selda Ekiz, konferansier

Grønt, smart og nyskapende – fremtidens konkurransekraft
Statsminister Erna Solberg

09:08

Derfor er bærekraftige investeringer mest lønnsomme
Investor Jens Ulltveit-Moe

09:30

Det grønne skiftet er digitalt
Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi

09:50

Bærekraft lønner seg
Sissel Leire, Kruse-Smith og Bygg21

10:05

Derfor trenger Norge petroleumsindustrien i det grønne skiftet!
Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi

10:20

Pause med forfriskninger

10:30

11:00

Hvordan kan Norge skape grønn konkurransekraft?
Connie Hedegaard, tidl. statsråd og EU-kommisær

Bærekraft gir konkurransekraft
Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen

11:20

11:35

Muligheter i det grønne skiftet
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant (Ap)

Utdeling av kompetanseprisen

11:50

En slags oppsummering – så langt…

12:00

LUNSJ

12:10

Made in Norway: På jobb for en grønn framtid
Adm. direktør Kristin Skogen Lund, NHO

13:00

Hva må til for å lykkes med "Electric city"?
Peder Nærbø, Bulk Infrastructure

13:20

Innovasjon for grønnere energi: IMS Ecubes
Øyvind Nilsen, IMS

13:28

De gode eksemplene
Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere

13:34

Fra Sam Eyde til Elkem Solar - og veien videre
Gunstein Skomedal, UiA

13:40

Fra Paris til Agder
Tine Sundtoft i samtale med Selda Ekiz

13:50

Avslutning

14:00

ETTERSEMINAR
– Grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn

Fremtidens byer
Trond Madsen, NHO Agder

14:15

Hva kan vi lære av Manchester, Eindhoven og Stavanger?
Gerd Seehuus, Triangulum

14:20

Hvordan kan vi bygge grønnere offentlige bygg?
Steinar Roppen Olsen, Green Building A-Z

14:35

Urbane vannmiljøutfordringer, blågrønne løsninger og kunnskapsbehov
Sindre Langaas, NIVA

14:45

PAUSE med mulighet til å besøke stands

15:00

Hvordan kan innkjøpere stille gode miljøkrav?
Linn Grøtberg, Miljøfyrtårn

15:15

Offentlige innkjøp kan bety nye løsninger
Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

15:20

Forskning kan være en del av produktutviklingen
Idun Lyngstad, Forskningsrådet

15:30

Gode ideer kan finansieres gjennom utvikling
Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge

15:40

Hvordan går vi videre?
NHO, Sørlandets Europakontor, Innovasjon Norge og Forskningsrådet

15:50

Vekstkraft

24. januar 2017, kl. 09 - 14, Kilden, Kristiansand

MELD DEG PÅ

Pris: 1100,- inkl. lunsj


Kl 1400-1600: Gratis seminar: GRØNNE LØSNINGER FOR SMARTE BYER OG LOKALSAMFUNN