5

Timer

10

Foredragsholdere

600

Seter

Gode foredragsholdere, konferansier og underholdning. 10/10. 

“ Dette er Sørlandets store arena! 

Spørsmål ang. påmelding - ruth.stubberud@ks.no
Produsent for Agderkonferansen - dag@dagtynes.no

Kontakt oss

2018 © Agderkonferansen | Design av Innoventi

Sørlandet – nærmest resten av verden

tirsdag 22. januar kl 0900-1400, Kilden, Kristiansand

Vi trenger flere jobber og flere som jobber. 
Det er verdien av vår felles innsats i arbeidslivet som skaper grunnlaget for vekst og velferd. 
Hvordan lykkes vi med å skape nye arbeidsplasser og øke yrkesdeltakelsen?

 

Arrangører

Sponsor

Du møter blant andre:

Hans Christian Gabrielsen
LO-leder

Øystein Dørum
sjeføkonom i NHO

Sigrun Vågeng
direktør i NAV

Steinar J. Olsen
adm. direktør i Stormberg

TILBAKEMELDINGER:

Foredragsholdere

Du møter blant andre:

Program

Program

09:00

KONFERANSEN STARTER

Statsminister Erna Solberg

«Norsk næringsliv må være konkurransedyktig i en tid hvor klimapolitikken skjerpes over hele verden»

Jens Ulltveit-Moe

«Vi står foran en grønt skifte, enten vi vil eller ikke. Vinnerne blir de som raskt anerkjenner behovet for omstilling, ser mulighetene og handler deretter»

Tom Nysted, Agder Energi

«Digitaliseringen og andre teknologiske fremskritt vil bidra til mer effektive funksjoner, til grenseløst samarbeid, til rask utveksling av kunnskap mellom ulike kompetansemiljøer, til store muligheter i markedene og til nye, spennende arbeidsplasser»

«Det er en bred vilje i bransjen til å ta fatt i de utfordringene vi står foran. Et gledelig utviklingstrekk jeg legger merke til er visjonære kommuner, som legger til rette for en bærekraftig utvikling og spiller ball med byggenæringen»

Sissel Leire, Kruse-Smith

Frode Alfheim

«Norske olje- og gasselskaper og leverandørbedrifter har kompetanse, teknologi og driftsformer som både gir lave utslipp i Norge og som bidrar til utslippskutt andre steder ved at våre lavutslipps- og energieffektive løsninger tas i bruk internasjonalt»

10:30

PAUSE MED FORFRISKNINGER

Lars Petter Maltby

«Norsk industri og norsk næringsliv skal være i front når det gjelder utvikling og bruk av klimavennlige løsninger og teknologier»

Marianne Marthinsen

«Norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter. Samtidig skal klimagassutslippene reduseres til null»

12:15

LUNSJ

Kristin Skogen Lund, NHO

«Vi må koble økonomisk vekst med tiltak for å nå lavutslippssamfunnet. Det er bare da vi sammen kan finne løsninger som kan kutte nok i CO2-utslippene»

Peder Nærbø

Øyvind Nilsen

Torstein Thorsen Ekern

Gunstein Skomedal

«Det går en grønn tråd fra Sam Eyde til Elkem Solar. Det handler om hvordan vi som region har evnet å ta i bruk naturressurser på en bærekraftig måte, foredlet og skapt verdier. Vi kan gjøre enda mer av dette fremover!»

Tine Sundtoft hadde som norsk klima- og miljøminister en sentral rolle i utformingen av Paris-avtalen. Men hva betyr egentlig avtalen for næringsliv og samfunnsutvikling på Agder?

Tine Sundtoft

14:00

KONFERANSEN ER SLUTT

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard har sammen med Idar Kreutzer utgjort regjeringens ekspertutvalg som har utarbeidet et forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

KL 0900 DEL 1

Arbeid trygger velferden
Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO

Vi trenger flere jobber. Og flere som jobber. Kan det løses med politikk?
Arbeidsminister Anniken Hauglie i samtale med Anne Grosvold

Slik utvikles et kompetansemiljø på Sørlandet
Direktør Elisabeth Aarsæther, NKOM

Gleden av arbeid
Direktør Lotte Fredriksen Syltevik, Mandal Hotel
Adm. direktør Svein Støle, Pareto

Jobber, folkehelse og kompetanse: Hva er egentlig levekårsutfordringene?
Assisterende fylkesrådmann Kristin Toft Andresen, ordfører Per Kristian Lunden og STA-leder Kai Steffen Østensen i samtale med Anne Grosvold

Utdeling av Kompetanseprisen


KL 1100 DEL 2

Samskapning av kunnskap
Student Christine Alveberg
Student Marthe Marie Syvertsen
Professor Bjørn-Tore Flåten, UiA

Et mer inkluderende arbeidsliv - fra ord til handling
Steinar J. Olsen, Stormberg

Om å falle utenfor - og komme tilbake
Anne Grosvold i samtale med forfatter Jan Kristoffer Dale

NAV bruker 7,5 milliarder kroner i året på ulike tiltak. Funker det?
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, NAV


KL 1245 DEL 3

Kick-off: Future Materials - katapultsenter for fremtidens materialer
Lars Petter Maltby med flere.

Tapt arbeid - tapte verdier
LO-leder Hans Chr. Gabrielsen

Hytteturen som endte i et grundereventyr!
Andreas Lindhom om oppdrettssuksessen i Flekkefjord.

Dette er Sørlandets jobb-utfordringer
Professor emeritus Victor Norman

Hva skal til for at Sørlandet lykkes med jobbskaping?
Rådmann Svein G. Skisland (Vennesla), fabrikkdirektør Jorunn Gislefoss (Elkem Solar og direktør Mona Mortensen (Repstad Anlegg) oppsummerer utfordringer og muligheter for landsdelen i samtale med Anne Grosvold.
Vekstkraft

24. januar 2017, kl. 09 - 14, Kilden, Kristiansand

MELD DEG PÅ

Pris: 1100,- inkl. lunsj


Kl 1400-1600: Gratis seminar: GRØNNE LØSNINGER FOR SMARTE BYER OG LOKALSAMFUNN

MELD DEG PÅ

Program

Grønt, smart og nyskapende – fremtidens konkurransekraft
Statsminister Erna Solberg

09:08

Derfor er bærekraftige investeringer mest lønnsomme
Investor Jens Ulltveit-Moe

09:30

Det grønne skiftet er digitalt
Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi

09:50

Bærekraft lønner seg
Sissel Leire, Kruse-Smith og Bygg21

10:05

Derfor trenger Norge petroleumsindustrien i det grønne skiftet!
Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi

10:20

Pause med forfriskninger

10:30

11:00

Hvordan kan Norge skape grønn konkurransekraft?
Connie Hedegaard, tidl. statsråd og EU-kommisær

Bærekraft gir konkurransekraft
Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen

11:20

11:35

Muligheter i det grønne skiftet
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant (Ap)

Utdeling av kompetanseprisen

11:50

En slags oppsummering – så langt…

12:00

LUNSJ

12:10

Made in Norway: På jobb for en grønn framtid
Adm. direktør Kristin Skogen Lund, NHO

13:00

Hva må til for å lykkes med "Electric city"?
Peder Nærbø, Bulk Infrastructure

13:20

Innovasjon for grønnere energi: IMS Ecubes
Øyvind Nilsen, IMS

13:28

De gode eksemplene
Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere

13:34

Fra Sam Eyde til Elkem Solar - og veien videre
Gunstein Skomedal, UiA

13:40

Fra Paris til Agder
Tine Sundtoft i samtale med Selda Ekiz

13:50

Avslutning

14:00

ETTERSEMINAR
– Grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn

Fremtidens byer
Trond Madsen, NHO Agder

14:15

Hva kan vi lære av Manchester, Eindhoven og Stavanger?
Gerd Seehuus, Triangulum

14:20

Hvordan kan vi bygge grønnere offentlige bygg?
Steinar Roppen Olsen, Green Building A-Z

14:35

Urbane vannmiljøutfordringer, blågrønne løsninger og kunnskapsbehov
Sindre Langaas, NIVA

14:45

PAUSE med mulighet til å besøke stands

15:00

Hvordan kan innkjøpere stille gode miljøkrav?
Linn Grøtberg, Miljøfyrtårn

15:15

Offentlige innkjøp kan bety nye løsninger
Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

15:20

Forskning kan være en del av produktutviklingen
Idun Lyngstad, Forskningsrådet

15:30

Gode ideer kan finansieres gjennom utvikling
Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge

15:40

Hvordan går vi videre?
NHO, Sørlandets Europakontor, Innovasjon Norge og Forskningsrådet

15:50

KL 0900 DEL 1

Grønt, smart og nyskapende – fremtidens konkurransekraft
Statsminister Erna Solberg

09:08